Vanwege plotselinge onvoorziene omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt, na uitvoering overleg met betrokkenen, de bijeenkomst van MOVIT MD van aanstaande dinsdagavond 27 juni 2017 uit te stellen naar september/oktober van dit jaar. De bijeenkomst kan helaas geen doorgang vinden. Onze welgemeende excuses.

We realiseren ons dat er heel hard en met veel enthousiasme is gewerkt ter voorbereiding op de bijeenkomst. We hopen dat de voortgang en resultaten van de ontstane initiatieven hier geen hinder van ondervinden. Wij ontmoeten u heel graag na de zomer. Zodra de nieuwe datum bekend is, ontvangt u een uitnodiging.

Wij hopen dat dit bericht iedereen op tijd bereikt.

Voor nu een fijne zomer en graag tot in september/oktober!