In 2017 organiseert MOVIT MD een cyclus van vier bijeenkomsten. Deze gaan over multidisciplinaire samenwerking rondom ouderen in de wijk. Zorg en welzijn zijn van oudsher gescheiden werelden. Tijdens de bijeenkomsten worden deze werelden verbonden. U ontmoet collega’s uit Leiden werkzaam in zorg of welzijn en ouderen uit uw wijk. Met hen zult u in gesprek gaan over aandachtspunten die in uw wijk gelden en een start maken om met deze aandachtspunten aan de slag te gaan. De bijeenkomsten zijn bedoeld als een aanzet om met elkaar in de wijk een proces in te gaan waarbij concrete resultaten tot stand komen in de wijken.

Waarom wordt de cyclus georganiseerd?
Om kwetsbare ouderen zelfstandig thuis te laten wonen is samenwerking tussen zorg en welzijn nodig, zodanig dat er persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de ouderen zelf. Verbeteringen zijn nodig. Het veld is versnipperd, zorg en welzijn zijn van oudsher gescheiden werelden. Het is in het belang van de ouderen dat deze domeinen meer samenwerken en elkaar weten te vinden, elkaar ontmoeten, samen discussiëren over ontwikkelingen en doelen, leren van elkaar. Dit leidt tot aanpassingen van werkwijzen en komt daarmee de zorg en ondersteuning van ouderen ten goede.

Data bijeenkomsten
De cyclus wordt aangeboden als geheel, u kunt eventueel per bijeenkomst deelnemen.
De startbijeenkomst vond plaats op dinsdag 7 februari 2017 (klik voor naslagwerk)

De vervolgbijeenkomsten zullen plaatsvinden op:
– dinsdag 14 maart 2017:  17.00-19.30 (ontvangst vanaf 16.30 uur met aansluitend een borrel)
Locatie : Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden, Tuinkamer
– dinsdag 9 mei 2017: 17.00-19.30
– dinsdag  27 juni 2017: 17.00-19.30
De locatie van de twee laatste data worden later bekend gemaakt, dit zal in Leiden zijn.

Voor wie
De cyclus wordt aangeboden aan alle betrokkenen bij de zorg en welzijn van ouderen in de wijk werkzaam in Leiden. Voor een overzicht klik hier. Zoals: huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers (dementie), wijkverpleegkundigen, maatschappelijk- en welzijnswerkers, mantelzorgondersteuners, Wmo consulenten, fysio- en ergo therapeuten (met aandachtsveld geriatrie), projectmedewerkers- en coördinatoren, beleidsadviseurs. Gemeente ambtenaren, managers en financiers. En niet te vergeten ouderen(vertegenwoordigers), mantelzorgers en vrijwilligers.

Accreditatie en kosten:
Aan de scholing zijn geen kosten verbonden. Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. Overige deelnemers kunnen een certificaat van deelname ontvangen nadat alle bijeenkomsten zijn bijgewoond.

Aanmelden:
Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst